Suggestions for a home pharmacy for discus fish

Ett litet hemapotek kan vara bra att ha till hands om man drabbas av något sjukdomsangrepp.

Följande kan vara värt att tänka på innan man skaffar sitt egna lilla hemapotek -vilka sjukdomar har snabba förlopp så att de behöver medicineras omgående? -hur lång hållbarhet har olika preparat? -var och hur snabbt kan jag få tag i preparat när det behövs?

Denna normalt klara blue diamond hade efter ett vattenbyte råkat ut för vad som verkade vara förgiftning av något slag. Under vårarna har det för flera vi känner och oss själva inträffat konstiga dödsfall vid stora vattenbyten. En orsak kan vara högre klorinhalt i kranvattnet.

Utifrån dessa frågor, mängden fisk m.m. kan ett enkelt diskusapotek bestå av:

koksalt, baktericid (snabba o aggressiva angrepp,) svampmedel (svampar kan också vara snabba och aggressiva) och något preparat mot flagellater (kan vara svårt att få tag i på kort tid).

Vill man ha ett lite mer utbyggt apotek kan man lägga till specialmedel mot gälparasiter, medel mot nematoder och medel mot inälvsmask (framförallt om man köpt/arbetar med viltfångat).

Observera att det finns preparat som slår mot flera olika organismer och därför kan man ibland nöja sig med ett för 2 saker. Droncit t.ex., som finns att köpa receptfritt på apotek, tar såväl inälvsmask som gälparasiter. Flubenol är aktivt mot flera organismer men lång bekämpningstid krävs. Asiaterna har utvecklat nya preparat som är aktiva mot såväl flagellater, nematoder som inälvsmask samtidigt t.ex Super killer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *