Summary of medicines to buy

Preparat Verksam del Effekt mot Dosering Övrigt
Koksalt   Gäl och hudparasiter I mjukt vatten 1g/15 l vatten För kort bad (10-20 min) 10 g/l vatten.
Metylenblått   Svamp och hudparasiter 100ml/100l av stamlösning med 1 g/l  
Malakitgrönt   Hud- och gälparasiter 6-8ml/100 l akvarievatten av stamlösning med 1g/l Färgar starkt. Giftigt.
Kaliumpermanganat   Svamp och utvändiga parasiter(stora och små), bakterier. Diskussjuka? För kort bad (30 min) 1 g/100 liter vatten.Använd ej på små diskus (<7,5 cm)det förstör deras gälar. Obs! även effektiv mot goda bakterier!
Neguvon/Masoten Metrifonat Gälparasiter (Dactologyrus m.fl) 40mg/100 l akvarievatten Receptbelagt
Flubenol Flubendazol Nematoder (Capillaria), inälvsmask, gälparasiter 200mg/100l akvarievattenalt 100mg 5% Flubenol per 100 g medicinalfoder Lång behandling.
Droncit Praziquantel Inälvsmask (bandmask), gälparasiter 1,5 mg Praziquantel per liter akvarievatten alt.½ tabl löses i 10 ml vatten. Lösningen droppas på torrfoder eller blandas i foder. Medicinen lär kunna brytas ned av biologiskt filter. För säker max effekt stäng av biologisk filtrering.
Penicillin   Bakterier   Receptbelagt
Flagyl Metronidazol Aktiv mot flagellater och anaeroba bakterier Doseringen är 500 mg Metronidazol per 100 liter vatten. I 100 g medicinalfoder 250 mg Metronidazol. Receptbelagt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *