Symphosodon Heckel

Detta är den fisk med kraftigt svart band (det femte) mitt över kroppen som vi i dagligt tal kallar kort och gott Heckel. Egentligen är Heckel efternamnet på den österrikiska forskare som beskrev denna art för första gången. Till Europa kom de första exemplaren runt 1960.

Heckeldiskus fångas vanligen i Rio Negro-regionen och vid mynningen av Rio Branco. Vattnet i dessa områden har ett extremt lågt pH, ofta mellan 3.2 och 4.5, och mycket sällan över 5. Även vattnets saltinnehåll är mycket lågt vilket även medför att vattnets ledningstal är mycket lågt. Detta är värdefull kunskap för den som avser att hålla Heckeldiskus.

Heckel i toppform väljer oftast att tona bort de vertikala ränderna helt. Färgen runt ansiktet blir mörk och hela fisken får en mörkröd bakgrundsfärg.

Idag finns några olika färgvarianter av Heckel, bl.a. Blåhuvad Heckel (från Rio Jau) och Röd Heckel.

Om man beslutar sig för att hålla Heckel bör man hålla dem för sig själva. Heckeln anses vara skyggare än andra diskusar och ej lika aggressiv som sina släktingar. Om så verkligen är fallet eller om dessa skillnader bara beror på att vi har svårt att återskapa samma förhållanden som i naturen är svårt att veta.

Heckeldiskusen kommer från sura svartvatten i de norra delarna av Amazonasregionen. Heckeln anses vara den svåraste av alla diskussorter att få att trivas i akvarium.

Heckel håller man med fördel i lite högre temperatur, 30 - 32 grader. Om man har möjlighet och klarar av att hålla ett lågt pH med bibehållen vattenkvalitet så gillar Heckel ett pH nedåt 5 och ett vatten som är kraftigt brunfärgat av humusämnen.

En Heckel som hålls i denna typ av vatten blir ofta mera mörkröd i bakgrundsfärgen. Huvudet på fisken blir mörkare och den centrala randen på mitten tunnas ut till ett tunnt streck.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *