Symphysodon aequifasciatus

Denna art omfattar såkallade brun, blå och grön diskusfisk. Dessa är olika färgvarianter inom arten.

Den grupp med vildfångade diskusar från Tefé brukar i dagligt tal kallas för grön diskus, detta på grund av det gröna skimmer som är vanligt på fiskar från denna plats.

Grundfärgen för brun diskus går från ljust guldbrunt till mörkt brunt. Den har vanligen endast ett fåtal blå linjer runt huvudet och i fenorna. Den kan fångas bl.a. i Belem-området, Santarem-området, Alenquer-området och i Rio Tocantins, Rio Tapajo samt i Rio Xingu.

En mindre andel av diskusfisk från Tefé visar upp denna vackra teckning av prickar på kroppen. Denna variant kallas för "Red Spotted Green".

Aequifasciatus diskus från Tefé och Coari, grön diskus, har ett grönt skimmer över hela kroppen med ett mindre till stort antal röda prickar på kroppen. Dessa fiskar brukar kallas för "red spotted green" när de saluförs i handeln.

Även denna diskusen kommer från Tefé. Utseendet kan variera kraftigt även om fiskarna kommer från samma fångstplats.

Oftast är de mest färggranna diskusarna från Tefé hanar, och de mindre färggranna är till övervägande del honor.

Diskusen på bilden är en vildfångad hane från Alenquer. Diskus fångad i Alenquer skall vara de lättaste att anpassa och odla i fångenskap.

Dessa fiskar från Alenquer, eller odlingsvarianter av dem, har ökat i popularitet inte minst sedan man upptäckte intensivt rödfärgade fiskar från Alenquer. Det är honorna av denna variant som uppvisar den mest intensiva röda färgen.

Denna vilda diskus får visa ett vanligt förekommande utseende på vildfångad diskus. Med den gyllenbruna bakgrunden är den mycket tilltalande.

Diskusar från Rio Purus och Lake Manacapuru-området brukar kallas för Blå diskus. Flera mycket vackert blå och turkosfärgade odlingsvarianter härstammar ursprungligen från denna typ av fisk.

Den Blå diskusen har en gulbrun botten med blå ränder på kroppen. Om diskusen har ränder över hela kroppen kallas de för "royal blue". Fisken på bilden är en ung vildfångad hane från Manacapurusjön i Amazonas.

Den Blå diskusen har en brunaktig bottenfärg med fler blå linjer och linjerna finns oregelbundet över hela kroppen. De exemplar som har blå linjer över hela kroppen kallas royal blue eller full royal blue medan de som endast till ca hälften har kroppen täckt av blå linjer kallas half royal blue

Denna vildfångade fisk är även den från Manacapuru-området av Amazonas. Det är viktigt för vildfångad diskus att man ger dem lugn och ro; karantänsperioden bör vara runt 3 månader och därefter bör fisken hållas för sig själv upp till ett år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *