Temperature

Diskusfiskar kräver en relativt hög vattentemperatur jämfört med flertalet andra akvariefiskar. Man måste kunna hålla temperaturen i intervallet 28.5-34 grader Celsius. Temperatur upp till 32 grader för yngel och temperatur därutöver för sjukdomsbekämpning. Vid lägre temperaturer trivs inte fiskarna så väl och deras aktivitet sjunker. Vid högre temperaturer sjunker syremängden i vattnet och till slut kan temperaturen bli dödlig.

Diskus håller man bäst i en temperatur mellan 27 till 32 grader Celsius.

För uppvärmningen kan det vara idé att satsa på till exempel 2 stycken 75 watt doppvärmare istället för en på 150 watt. Det är nämligen inte helt ovanligt att de går sönder och då stiger ofta temperaturen okontrollerat och fiskarna dör. Genom att använda 2 svagare doppvärmare istället för en kraftfullare kan inte temperaturen stiga så högt om en går sönder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *