The alkalinity

Alkaliteten är ett mått på mängden bikarbonat och karbonat i vattnet. Det är alkaliteten som avgör vad man får för pH i vattnet. En hög alkalitet i vattnet gör att pH inte kan sjunka (alkaliteten buffrar vätejoner) och en låg alkalitet i vattnet gör att pH sjunker snabbt.

I ett normalt sällskapsakvarium med diskus behöver man inte mäta alkanitet eller karbonathårdhet.

Man höjer lätt karbonathårdheten i ett akvarium genom att lägga kalk i akvariumet eller genom att blanda bikarbonat i vattnet.

I ett odlingsakvarium vill man ha ett så lågt KH värde som möjligt för det gör att man får en bättre kläckning av rommen.

I akvariesammanhang kan man likställa alkaliteten med karbonathårdheten i vattnet. Karbonathårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader, KH. Det finns flera olika KH test, som mäter karbonathårdheten, att köpa i akvariehandeln.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *