The genus Symphysodon

Diskusfiskarna, som hör till släktet Symphysodon, kallas ofta akvariets konung. Diskusfisken har blivit en av de mest populära akvariefiskarna, främst på grund av sin säregna yngelvård. Idag ordnas internationella utställningar varje år över hela världen.

I naturen förekommer diskusfiskarterna främst i Brasilien, men det finns också bestånd i Colombia och Peru. Bestånden i Peru är inplanterade och finns främst i Rio Nanay.
Tidigare har de vilda diskusfiskarna varit uppdelade i två arter: Symphysodon discus (äkta diskusfisk) och Symphysodon aequifasciatus med underarterna S. a. aequifasciatus (grön diskusfisk), S. a. axelrodi (brun diskusfisk) och S. a. haraldi (blå diskusfisk). År 2006 publicerade Jon Ready, Efrem Ferreira och Sven Kullander en revision av släktet, där författarna delar upp arten S. aequifasciatus i två arter, S. aequifasciatus (brun diskusfisk) och S. tarzoo (grön diskusfisk).

Tyvärr finns det också en annan uppfattning, som baserar sig på en revision från år 2007 av Heiko Bleher, Kai Stölting, Walter Salzburger och Axel Meyer, där den gröna diskusfisken kallas S. aequifasciatus och den bruna S. haraldi. Förvirrande? Javisst, men talar man om äkta diskusfisk, brun diskusfisk eller grön diskusfisk blir det tydligare. Det ska också sägas att de senaste rönen visar på ännu fler arter, men det lär väl klarna med tiden.

De populära diskusfiskarna har även varit föremål för omfattande urvalsodling. Det började på 70-talet med att Jack Wattley (USA) linjeavlade fram en blåturkos diskusfisk och Dr E. Schmid-Focke (Tyskland) odlade fram en rödturkos diskusfisk på samma sätt. Detta gjorde att intresset för diskusfisken exploderade och den ena varianten efter den andra kom fram, genom både urvalsodling och mutationer. Här är några hållpunkter:

1979 Vildfångad brun muterades till Golden, en gul diskusfisk.
1988 BlåTurkos muterad till Ghost
1990 RödTurkos mutation till Pidgeon
1990 Cobolt urvalsodling till Blue Diamond
1992 Cobolt urvalsodling till Ocean green
1993 RödTurkos muterad till Snakeskin
1993 Brun diskusfisk urvalsodlad till Virgin Red
1998 Brun diskusfisk muterad till Snow white
2000 Kom albinodiskusfiskar efter vildfångade från Alenquer.

Idag har många odlare sina egna namn på samma typ av fisk vilket gör att antalet namnvarianter är otaligt. I Bernd Degens Diskusatlas finns det mer än 3 000 namnvarianter.
I Europa använder vi dock i huvudsak samma uppdelning som finns här i NCS artregister. Men det förekommer på utställningar, framför allt i Asien, att man har många fler klasser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *