The oxygen content

Syrehalten i vattnet styr många viktiga processer i ett akvarium. Om man får en låg syrehalt finns risken att filtret slutar att fungera bra och att fiskarna blir mer mottagliga för sjukdomar.

Högre syrehalt ger bättre fungerande akvarium och välmående fisk.

En god cirkulation på vattnet i akvariet bidrar till hög syrehalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *