Tubifex

Vi har själva inga större erfarenheter av tubifex. Vi försöker dock att här sammanställa de för- och nackdelar som hobbyister och odlare har beskrivit runtom i världen. Helt klart är att åsikterna går vitt isär, precis som med oxhjärta.

Tubifex skall hållas i en temperatur av 18 till 20 grader. Under 5 grader så blir den inaktiv och över 35 grader så börjar den att dö. Den sort av tubifex man använder till akvarium är Limnodrilus udekemianus.

Tubifex leder oftast till problem hos diskusen för att den är full med diverse skit som smittar diskusen. Den har dock den stora fördelen att diskus som äter tubifex blir oftast väldigt lekvillig.

Det är fullt möjligt att odla tubifex själv även om vi inte hört talas om någon som gör det i Sverige.

För att odla tubifex i fångenskap krävs att man har ett vatten som är rikt på syre och rent från olika partiklar och annan skit i vattnet.

Som odlingslåda används lämpligen en glasfiberbox med en storlek av 1*1 meter med ett djup av ca 40 cm. På botten av odlingslådan placeras 5 cm med fin sand.

Ovanför lådan placeras ett filter avsett för dammar. Det skall vara stort nog för att hålla allt vattnet rent i odlingslådan. Vattnet pumpas sedan upp till dammfiltret med en lämplig pump.

För att tubifexen skall få tillräckligt med syre så placeras runt ett tiotal syrestenar i lådan som håller vattnet i rörelse. I varje ände av lådan placeras även en cirkulationspump så man får en normal rörelse på ytan i tanken.

Att få tag i sin startkultur av tubifex i Sverige är inte det lättaste. Skulle man komma över en kultur så skall den vara utav den röda varianten. Det skall finnas en mer mörkröd variant som man skall försöka undvika.

Till att börja med skall man spola igenom tubifexen grundligt under rinnande vatten i flera timmar. Efter detta så placeras tubifexen i odlingslådan.

För varje generation av tubifex som man odlar i fångenskap så blir den mer och mer ren från parasiter, bakterier etc. Efter 4 generationer i fångenskap så brukar tubifexen vara så pass renatt den är helt ofarlig för diskusen.

Tubifex matar man med torrfoder till fiskar. Man krossar torrfodret till ett fint pulver innan man matar tubifexen.

För att sköta tubifexen så skall man en gång i veckan röra runt i sanden så att överbliven mat åker upp i filtret. Samtidigt skall man även passa på och plocka ur döda tubifex.

Vattenbyte gör man som i ett vanligt akvarium 1 gång i veckan. Värt att veta är att tubifex är känsliga för kloret i kranvattnet. Låt det därför stå i 48 timmar innan ett vattenbyte.

Att odla tubifex kanske det inte är tal om. Det kan dock vara intressant om man får tag i levande tubifex att fråga om den är odlad i fångenskap eller fångad i naturen i Asien. Om man nu är intresserad av att odla tubifex rekommenderar vi att man tar kontakt med killiodlare eller de som föder upp ungfödare utomlands eller i specialföreningar i Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *