Ultraviolet light

I diskusens naturliga miljö är koncentrationen av mikroorganismer i vattnet väldigt låg och fiskarna har givetvis anpassat sig till detta. I akvariemiljön är det ofta tvärtom, framförallt om man slarvar med vattenbyten och renhållning. Man kan säga att fiskarna stressas av den stora mängden mikroorganismer i vattnet och framförallt är det slemhuden som står under attack.

Med hjälp av UV-ljus kan man få bort de i vattnet frilevande mikroorganismerna. Observera att det är endast de frilevande som påverkas av UV ljuset. Själva tekniken går ut på att en del av vattnet passerar, i tillräckligt tunnt skikt under viss tid, förbi en UV-ljuskälla. För att effekten ska vara god måste vattnet vara väl filtrerat före inpassagen i UV filtret, annars uppstår UV-skugga bakom småpartiklar. Där kan mikroorganismer ta sig igenom levande. Dessutom är det viktigt att se till att med regelbundna mellanrum byta UV-ljuskälla (minst 1 gång per år). Kraften avtar successivt även om lampan lyser.

Det är tyvärr inte bara fördelar med UV-ljusbehandling. UV-ljuset kan t.ex. inte skilja på goda och onda mikroorganismer utan tar bort alla typer. Även vissa mediciner är UV-ljuskänsliga och kan helt eller delvis tappa effekten om de utsätts för UV-ljus. Man bör därför alltid stänga av ev. UV- ljusbehandling under medicinering.

Vissa odlare hävdar även att det inte är bra att använda UV-filter på föräldrar med yngel då det minskar mängden sekret på kroppen och tillgången på de små organismer som ynglena lever av. Om så är fallet vet vi inte, vi har dock varit i kontakt med odlare som inte har några problem.

Det finns även uppgifter om att UV-behandling av vattnet kan motverka fiskarnas uppbyggnad av immunförsvar. När de sen utsätts för icke UV-behandlat vatten och stress i form av t.ex. flyttning till ny ägare kan ev. sjukdomar lätt bryta ut.

Den lilla hobbyakvaristen klarar sig utmärkt utan UV ljusfilter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *