Water chemistry

Vattenkemin är viktig för våra fiskar, dock inte så viktig som många diskusnybörjare tror. Under senare år har diskusfantaster haft en förmåga att överfokusera på detta område och man mäter alla möjliga värden utan att egentligen veta vad man gör. De flesta diskusfantaster som avser att hålla odlad diskus klarar sig oftast med vanligt kranvatten och behöver inte lägga så stor vikt vid detta kapitel. Lite annorlunda kan det vara för den som vill hålla på med viltfångad diskus och odling av viltfångad diskus.

De flesta odlade diskusar klarar av det kranvatten vi har i Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *