Water conditioning

Vid hållande av diskus och framförallt vid odling av diskus kan användning av torv vara ett enkel sätt att konditionera vattnet. Rätt torv sänker pH, minskar hårdheten och binder vissa skadliga ämnen som tidigare nämnts. Lämplig torv går att köpa i t.ex. akvariehandeln eller i en trädgårdsbutik under benämning svarttorv eller höghumifierad torv. Enklast att använda är pelletrerad torv eller små torvbits. Om man inte använder pelletrerad torv (akvariebutiken) bör torven läggas i en nylondamstrumpa eller motsvarande för att inte sprida sig i hela akvariet. Utmärkande för svarttorv/höghumifierad torv är att nedbrytningen av de ursprungliga växtdelarna har kommit långt och den har oftast en mörkbrun till svart ton. Om man köper torv i t.ex. en handelsträdgård ska man tillse att den inte är gödslad eller kalkad och att den är höghumifierad. Det sista kan man testa enligt nedan (von Posts system) dvs. genom att krama en näve blöt torv i handen.

Humifier-ingsgrad Enligt von Post Förmultningsgrad Vid kramning-avgående torv mellan fingrarna Vid kramning avgående vatten Egenskaper på det som är kvar i handen
H1 Oförmultnad Ingen Klart, färglöst Ej grötigt, tydligt identifierbara växtdelar. Torvmassan elastisk och sväller när handen öppnas
H2-H4 Lågförmultnad Ingen/obetydlig Gulbrunt/grumligt Något grötigt. Huvudsakligen identifierbara växtdelar.
H5-H7 Medelförmultnad Mindre andel till hälften Mörkt/starkt grumligt Grötigt/starkt grötigt. Svårt se växtdelar. Oelastiskt när handen öppnas.
H8-H10 Högförmultnad 2/3 till hela torvmassan Vällingartat/inget Om ngt är kvar i handen-rottrådar, fibrer, bark

Det är svårt att säga hur mycket torv som behövs och hur ofta man behöver byta. Det får man prova sig fram till genom att mäta pH.

Alla vill vi kanske ge våra diskusar möjligheten att leva i ett mera Amazonaslikt vatten än kranvattnet. Om man beslutar sig för att göra det skall man veta att det inte är något krav för att diskus skall trivas eller leka. Men det kan eventuellt underlätta att få lek.

Vad man behöver är en stor regnvattentunna som rymmer ett par hundra liter, en syrepump, torv och modellera som är fria från tillsatser och är helt naturliga.

Svartvatten får man genom att filtrera över torv

När man blandar ett vitvatten skall man skapa ett vatten som innehåller en hög andel av mineralpartiklar. Inte kalk utan snarare lera. Detta för att efterlikna de sediment massor som följer med så kallade vitvatten. Genom att blanda keramiklera i vattnet uppnår man detta.

Svartvatten gör man genom att man låter stora mängder torv stå i syrefattigt vatten under någon vecka. Man använder ingen syresten för att man vill ha samma förhållanden som i en svartvattenflod. Det klara svartvattnet skall vara mycket mörkt.

Vit vatten får man genom att filtrera genom svarttorv och tillsätta lera i vattnet.

När det sedan är dags blandar man de olika vattnen så att man får den rätta mixen. Om man har Heckel tar man övervägande svartvatten och för Tefédiskus är lite mera vitvatten lämpligt medan en Madeira diskus skall ha nästan rent vitvatten.

Viltfångad diskus har en tendens att färga ut på ett helt annat sätt i mera naturliga vatten. Jobbet att skapa detta vatten kan dock kräva sin insats om man gör åt några hundra liter i veckan.

Alla diskus gillar ett surt svartvatten med ett pH nedåt 6

Vad man inte får glömma av är att rent vatten fritt från bakterier och andra farliga ämnen är viktigare än kemiskt "korrekt" vatten.

Torv, och filtrering över torv är ett enkelt sätt att göra bra vatten. Torvens viktigaste uppgift är att avge humusämnen och fulvicsyror till vattnet. Dessa ingredienser är en naturlig del av ett diskusvatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *