Water for Breeding

Som framgått tidigare kan man hålla diskus inom ett brett intervall av vattenvärden. För lek är intervallet betydligt snävare och framförallt om man försöker leka viltfångad fisk. Hittar man inte rätt nivå kan lek utebli, rommen kläcks ej eller andra störningar uppstår.

Hane med en vecka gamla yngel på kroppen.

I litteraturen finns flera redovisningar om vad olika odlare använder för metoder och vad som fungerat. Detta indikerar att pH bör ligga mellan 4,5-6,5 (surast för viltfångat), hårdheten mätt i dh bör vara <6 och det elektriska ledningstalet; konduktiviteten, vara < 200 mikrosiemens (runt 50-85 enheter lägre för viltfångat).

 

pH-värde

Hårdheten

Ledningstalet

Vildfångad diskus

4.0 - 6.0

1-3

60 - 150

Odlad diskus

5.0 - 6.5

1-6

60 - 250

Det finns olika apparater och preparat för att mäta dessa faktorer. För den inte alltför stora odlaren kan det mycket väl räcka med att ringa vattenverket och fråga vilka vattenvärden det är på vattnet från kranen (så att man har viss koll) och sen filtrera över svarttorv tills pH kommit ner till rimlig nivå. På köpet erhålls också mjukare vatten och lägre ledningstal. Filtrering över pelletrerad svarttorv brukar resultera i pH 6-7.

Den bästa torven är den pelletrerade svarttorven. Den är inte vanlig i zooaffärer utan man brukar få beställa den. Ser man grenar och liknade i torven så gör de inte mycket mera än färgar vattnet brunt.

Den mer avancerade odlaren kan använda sig av ett osmosfilter för att avsalta vattnet.

För odlare som håller på med mer svårlekta fiskar t.ex vildfångade djur kan det vara idé att använda osmosvatten med salttillsats för att få så bra vattenkvalitet som möjligt. Annars kan man klara sig med torvfiltrerat vatten. Möjligen med lite mindre kullar som resultat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *