White mosquito larvae

Vita mygglarver är ett av de lättare foder man kan få tag i under vintern. Vita mygglarver är ca 12 millimeter långa och har fått sitt namn av den genomskinliga kroppen.

Man finner vita mygglarver i nästan alla större sjöar, tjärnar och mossar. Lättast är de dock att fånga i fiskfria märgelgravar. Vi har själva varit på flera fångstjakter i Jönköping utan att hitta några större mängder av vita mygglarver, kommunbiologen svarade att detta berodde på den allmänna miljöförstöringen.

Under vintern så övervintrar de vita mygglarverna under isen. Lagom fram till våren så kläcks mygglarverna och svärmar ut med stränderna. Som tur är för oss människor kan inte vita mygglarver stickas.

Mygglarverna fångas lättast med en stor grovmaskig håv som kan köpas i leksaksaffären. Håven förs sedan genom vattnet i rörelse av en åtta. De vita mygglarverna transporteras hem i en vanlig spann med kallvatten. Om vattnet är över 5 grader så avtar näringsvärdet hos de vita mygglarverna.

I stora sjöar så följer vita mygglarver en dygnsrytm så att de är närmast ytan vid midnatt. Lämpligast är därför att fånga mygglarverna på natten. I mindre märgelhål och vattensamlingar gäller dock ej denna regel. Testa att håva efter mygglarver vid flera olika tidpunkter och vid flera ställen runt vattensamlingen.

Vi fått berättat för oss att man fångar stora mängder vita mygglarver genom att man använder en utombordsmotor till båtar. Två hål borras då i sjön, ett där motorn stoppas i och ett där en stor håv stoppas. Genom att sätta snurr på vattnet i sjön kan man då fånga stora mängder. Vi rekommenderar dock inte att man gör det utan att först tala med markägaren och biolog om där är lämpligt och lagligt.

Mygglarver äter gärna mindre diskusyngel, man skall därför inte ge vita mygglarver till diskus med yngel på kroppen. Risken är nämligen att de käkar upp ynglen. Fast risken skall nog ses som ganska liten för föräldrarna brukar ganska snabbt se till att det inte finns en mygglarv kvar i hela tanken.

Till och från på vinterhalvåret får också zooaffärer in levande vita mygglarver. Det kan då vara lämpligt att man åker och köper en påse i veckan och matar sina par med. Detta kan vara intressant från december till april om man har ett vildfångat lekpar.

Vita mygglarver överlever länge i ditt akvarievatten men när de dör skall man helst om möjligt avlägsna dom ur akvariet. Annars finns det en risk för att de angrips av svamp och då är de indirekt olämpliga som föda för diskusen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *