Filtermaterial

Olika filtermaterial har olika uppgifter. Ett sätt att klassa filtermaterial är i följande grupper  
 • Mekansiska
 • Biologiska
 • Adsorptiva
 • Kemiska

Inget filtermaterial är viktigare än det andra, alla har sin uppgift. Mekaniskt filtermaterial kan vara bra att använda om man skall göra ett grumligt vatten klart. Det biologiska filtermaterialet kan man använda för att omvandla giftiga restprodukter. Ett adorptivt material som aktivt kol kan användas till att ta bort medicin ur vattnet med och till sist det kemiska som torv kan man använda till att sänka pH i vattnet med.

I det biologiska filtermaterialet bor de bakterier som bryter ned de restprodukter så som överbliven fiskmat, döda växter, exkrementer och andra ämnen. Denna nedbrytning sker i olika steg från ammonium/ammoniak och nitrit till det mindre farliga nitrat. Nitrat är relativt ofarligt för diskusen. Nitraten blir man av med genom hjälp av nitratfilter, vattenbyten eller att man har växter i akvariet som använder nitraten som växtnäring.

För att omvandlingen av skadliga ämnen skall ske så snabbt och smidigt som möjligt finns det flera faktorer som spelar in.r  
 • Syrehalten
 • Temperaturen
 • pH-värdet (vissa hävdar att det inte spelar någon roll)
 • Pumpens utformning
 • Volym
 • Filtermaterialets egenskaper
 • etc

Tittar man på filtermaterialet skall ytan vara utav en porös struktur. Man vill även få till så mycket yta som möjligt för bakterierna att växa på. Med ytan menar man förhållandet mellan ytstrukturen per liter filtermaterial. Det finns många filtermaterial som har bra förhållande mellan ytstrukturen per volymenhet men materialet måste även tillåta att det genomströmmande vattnet kan passera med en konstant hastighet. Materialet själv får inte vara giftigt för fisken. Jag har själv testat mindre lyckade plastmaterial och hemmagjorda lösningar som varit riktigt lyckade. Uppfyller filtermaterialet ovan beskrivna egenskaper brukar det kallas för ett biologiskt filtermaterial.

Utav de olika biologiska filtermaterialen gillar jag själv bäst keramikrören. De är billiga och finns ofta i storpack. Själv försöker jag köpa i lite olika storlekar från makaronformade till de små kulor. Bilden ovan visar keramikrör av större storlek. Lägg märke till den porösa ytan som ett bra biologiskt filtermaterial skall ha (så är det i alla fall i skrivande stund, det kanske förändras i framtiden).

Vulkansten/lavasten som är krossat till grus är ett mycket billigt och effektiv biologiskt filtermaterial. Som ni ser på bilden ovan har även vulkanstenen en mycket porös yta. Min erfarenhet är att lavagrus kräver lite mera volym filtermaterial för att bli lika effektivt som exempelvis keramikrör eller andra porösa filtermaterial.
Andra populära biologiska filtermaterial är siporax. Som även det skall vara ett poröst keramik-(?) material. Väljer man att gå på Eheims produkter så talar de oftast om sitt Ehfisubstrat. Själv tycker jag detta filtermaterial har blivit på tok för dyrt.

Har man ett stort droppfilter är kraven på filtermaterialet lite annorlunda. Här krävs det att filtermaterialet kan släppa igenom luft på ett helt annat sätt. Bristen av filteryta får man kompensera genom att ha en större filtervolym. Detta filter är därför inte lämpligt att använda i normala ytterfilter. Jag har själv provat under ca 1år med ett resultat som var katastrofalt.
Det vanligaste filtermaterialet man har i droppfiltren är biobollar. Enligt rykten har jag fått lära mig att när man började prova droppfilter använde man papiljotter och pingisbollar. Annars är standard idag biobollar av olika sorter som visas ovan. Jag har haft droppfilter i ca 5år och som ni kan se på bollarna är vissa kass och tappar färgen och slits mer än andra märken.

Alla filtermaterialens uppgift är dock inte att vara biologiska utan andra har designats för att kunna fånga upp lösa partiklar i vattnet så effektivt som möjligt. Vissa har även egenskapen att de skapar turbulens så att det skapas ett jämnt vattenflöde genom det biologiska filtermaterialet.
Bilden ovan visar ett filtermaterial som är gjort för att effektivt fånga upp fasta smutspartiklar. Eftersom dessa filtermaterial är billiga är det många som köper stora volymer och fyller upp hela sitt ytterfilter med ett billigt mekaniskt filtermaterial. Viss biologisk verkan får man, men inte på långa väga lika effektivt som ett riktigt bra filtermaterial. Det är dock inget fel på mekaniska filtermaterial men varje material har sin uppgift. Normalt använder man mekaniska filter före ett biologiskt filtermaterial, eller som ett litet innerfilter för att fånga upp lösa partiklar i vattnet.

Beroende på vilken struktur det mekaniska filtret har så kan de användas framför det biologiska filtermaterialet som grovfilter. Eller som bilden ovan visar, en fin struktur så de används i det sista skiktet för att filtrera bort små partiklar ur vattnet. Denna typ av filtervadd som visas ovan brukar man klassa som ett mekaniskt filtermaterial för att det är bra på att samla upp skit.

Bilden ovan visar Ehfisubstrat från Eheim. Ehfisubstrat är en bra produkt men på tok för dyr. Jag köper den inte längre utan föredrar no-name produkter med samma kvalitet. Detta är dock min högst personliga åsikt.
Aktivt kol följer oftast med som ett första filtermaterial till ditt ytterfilter. Då är tanken att du under de första 14 dagarna skall använda aktivt kol som ett lager i ytterfiltret. Därefter skall kolen tas ur filtret och ersättas med ett riktigt biologisk filtermaterial.

Nackdelen med aktivt kol är att det plockar ur flera viktiga ämnen ur vattnet som fisken behöver. Men under en kortare tid kan man använda filtrering över aktivt kol, som när man startar upp ett akvarium (jag gör det aldrig) eller när man skall filtrera bort överbliven medicin i akvariet.

För den som vill odla diskus kan det vara lämpligt att byta ut kanske 1/3 utav lagret av biologiskt filtermaterial till torv. Skaffa en pelletrerad svarttorv som har stor effekt på pH och stoppa den luftigt i en damstrumpa. Torven sväller och risken är stor om du packar den för hårt att den kloggar igen pumpen. Se även till att spola rent torven så att det inte blir ett torvdamm i pumpen.
Jag har här beskrivit bara en liten del av alla filtermaterial som finns. Jag hoppas dock att har belyst vikten av att skaffa ett bra filtermaterial och att man läser på vad de har för användningsområde.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *