Filter och dess funktion

Ett filter kan ha olika funktioner. De flesta filter har någon typ av mekanisk funktion dvs. lösa mindre partiklar fastnar i filtret. Dessutom kan flertalet filter fungera mer eller mindre biologiskt. Det innebär att det i filtermaterialet byggs upp bakteriekolonier som kan bryta ned olika restprodukter som finns i vattnet. Ju större filtermedievolym och porvolym/yta Läs mer om Filter och dess funktion[…]

Alkaliteten

Alkaliteten är ett mått på mängden bikarbonat och karbonat i vattnet. Det är alkaliteten som avgör vad man får för pH i vattnet. En hög alkalitet i vattnet gör att pH inte kan sjunka (alkaliteten buffrar vätejoner) och en låg alkalitet i vattnet gör att pH sjunker snabbt. I ett normalt sällskapsakvarium med diskus behöver Läs mer om Alkaliteten[…]

Vattenkemi

Vattenkemin är viktig för våra fiskar, dock inte så viktig som många diskusnybörjare tror. Under senare år har diskusfantaster haft en förmåga att överfokusera på detta område och man mäter alla möjliga värden utan att egentligen veta vad man gör. De flesta diskusfantaster som avser att hålla odlad diskus klarar sig oftast med vanligt kranvatten Läs mer om Vattenkemi[…]

Hemmagjorda filter

Det finns många möjligheter att bygga egna filter. Det man bör tänka på är att man ska ha så stor filtervolym som möjligt. Det spelar även roll vad man väljer för filtermaterial. Materialet skall ge bakterierna så stor yta som möjligt att växa på och så ska vattnet kunna strömma igenom det (det får inte Läs mer om Hemmagjorda filter[…]

Biologiska filter Vs Mekansika filter

När jag började med att skriva om filter på en hemsida för många år sedan blev jag påhoppad av en viktigpetter som sa till mig att det finns inget som heter biologiska filter. Klart det finns inga biologiska filter på det sättet, typ sitter en groda i det. Vad menar man då i akvariesammanhang med Läs mer om Biologiska filter Vs Mekansika filter[…]

Nitrifikation

I den mat som vi ger fiskarna ingår proteiner och dessa innehåller kväveföreningar. Kvävet upptas i olika former av växterna, men i akvariet blir koncentrationen många gånger större än i naturen och växterna kan normalt inte ta hand om allt. Då stiger successivt koncentrationen. Koncentrationen kan bli så hög att det blir giftigt för fiskarna.