Temperatur

Diskusfiskar kräver en relativt hög vattentemperatur jämfört med flertalet andra akvariefiskar. Man måste kunna hålla temperaturen i intervallet 28.5-34 grader Celsius. Temperatur upp till 32 grader för yngel och temperatur därutöver för sjukdomsbekämpning. Vid lägre temperaturer trivs inte fiskarna så väl och deras aktivitet sjunker. Vid högre temperaturer sjunker syremängden i vattnet och till slut Läs mer om Temperatur[…]

Växter & Rötter

Att inreda ett diskusakvarium med växter är oftast inte så svårt som man kan tro. Man kan i princip välja mellan två olika ytterligheter att inreda akvariet på. Antingen som ett holländskt växtakvarium med växter och sand, eller plantering av växterna i keramikkrukor som man placerar på lämpliga ställen på bottenglaset. Denna rot är ett Läs mer om Växter & Rötter[…]

Inredning i diskusakvariet

Diskus kan man hålla i akvarium med sand eller grus. Rötter är en mycket lämplig inredning i ett diskusakvarium. Denna bilden är fotograferad hemma hos Johan Nilsson. Det är åtskilliga diskusfantaster som föredrar att hålla diskusfisk i akvarier utan bottenmaterial. Det underlättar renhållning och skötsel men kan av en del uppfattas som tråkigt. En mellanväg, Läs mer om Inredning i diskusakvariet[…]