Konduktivitet

Konduktiviteten/ledningstalet speglar salthalten i vattnet. Vatten med mycket salter leder ström bättre än vatten med få salter. Det är det man utnyttjar när man mäter konduktiviteten. När man mäter konduktiviteten mäter man alla typer av salter gemensamt. Man använder därför också ofta konduktiviteten som ett mått på hur mjukt ett vatten är. Konduktiviteten mäter antalet Läs mer om Konduktivitet[…]